CRM - relacje z klientem

Zadania i notatki

Szybkie wprowadzanie zadań do wykonania. Dodawanie notatek i załączników. Przeglądanie zadań w postaci listy lub poprzez kalendarz.

Prosta obsługa

Intuicyjne ekrany dla kadry menedżerskiej, handlowców, branżystów oraz innych pracowników. Ekrany startowe dla poszczególnych grup pracowników.

Przeglądarka i telefon

Praca w przeglądarce internetowej na PC, dostęp do systemu poprzez telefon lub tablet. W pełni responsywny interfejs użytkownika.

Analizy

Analiza wykonanych oraz planowanych zadań; kontrola wydajności. Audytowanie kontaktów z klientem, dostępu do danych.

Kluczowe procesy

Zarządzanie leadami, klientami i kontaktami. Kontrola zainteresowania obszarami oraz śledzenie akcji marketingowych.

Monitorowanie

Monitorowanie zadań, zleceń i realizacji produkcji. Kontrola terminów wykonania. Audytowanie czynności. Śledzenie procesów.

Chcesz zobaczyć przykładowe implementacje?

Podejście procesowe

Wdrażanie nowych procesów głównych i pomocniczych. Monitorowanie i usprawnianie istniejących procesów.

Dostępność pracowników

Urlopy pracowników bez zaskoczeń dzięki wnioskom urlopowym i harmonogramie urlopów.

Klienci pod kontrolą

Kontrola procesów CRM i obsługi klienta: cenniki, reklamacje, serwis, dostawy.

Bezpieczeństwo danych

Ścisła kontrola uprawnień do poszczególnych funkcji. Walidacja wprowadzanych danych.