Analiza procesów biznesowych

Czym jest analiza

Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że bez odpowiednio dobrej jakości rozwiązań informatycznych trudno jest lub wręcz nie da się świadczyć odpowiednio usług. A w obszarach, gdzie panuje duża konkurencja na pewno przewagę dają rozwiązania, które optymalizują pracę, działania ludzi czy kwestie kosztów. To ciągłe poprawianie, udoskonalanie, optymalizowanie da nam ten efekt. A osiągniemy to monitorując, optymalizując i poprawnie mierząc nasze procesy.

Dlaczego analizować

Warto sobie zadać pytanie “dlaczego? dlaczego chcemy analizować procesy?”. Przede wszystkim pozwala to je zrozumieć, zidentyfikować to, jak działają obecnie. To pierwszy krok, żeby móc pójść dalej - czyli zmienić lub usprawnić. Jeszcze innym motywatorem jest chęć automatyzacji obszaru lub fragmentu procesu. Wtedy znajomość działania procesu w organizacji pozwala na identyfikację np. wąskich gardeł, czy powtarzalnych czynności które można zautomatyzować. I wreszcie analiza procesu daje nam pełniejszą informację w jaki sposób mierzyć proces. Lub dać odpowiedź na pytanie co warto mierzyć.

Analiza procesów a wdrożenia IT

Często też analiza procesu to krok poprzedzający wdrożenie rozwiązania IT - oprogramowania wspierającego pracę. Taka analiza jest wtedy nieocenionym produktem, który może być wykorzystany do oszacowania czasochłonności wdrożenia, obszarów, kosztów, zasobów, które trzeba zaangażować.

Rezultat

Niezależnie od motywacji - staramy się, żeby finalnie rezultat analizy był użyteczny dla organizacji. Dając pełen, czytelny opis, zgodny z najlepszymi praktykami.

Rezultat, czyli dokument analizy to tylko jeden z produktów, który powstaje na bazie rozmów, warsztatów, analizy materiałów. Nieodłącznym punktem jest omówienie wyników, rekomendacji i tego jak analiza została zrozumiana.

Korzyści i zalety analizy biznesowej?

Harmonogramowanie zleceń

Ręczne, automatyczne lub pół-automatyczne planowanie prac, zleceń uwzględniając takie kryteria jak dostępność maszyn, ludzi, narzędzi i materiałów.

Zwiększenie efektywności

Analiza procesów pozwala zidentyfikować obszary, w których można poprawić wydajność, zmniejszyć straty czasu i zasobów oraz zwiększyć ogólną efektywność operacyjną.

Poprawa jakości

Identyfikacja potencjalnych problemów i obszarów o niskiej jakości umożliwia wprowadzenie działań naprawczych, co prowadzi do wyższej jakości produktów lub usług.

Redukcja kosztów

Analiza procesów pozwala na zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa, co może prowadzić do ograniczenia kosztów produkcji lub świadczenia usług.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Analiza procesów pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i obszary o podwyższonym ryzyku, co umożliwia wcześniejsze reagowanie i minimalizację negatywnych skutków.

Łatwiejsza standaryzacja

Identifikacja najlepszych praktyk i standaryzacja procesów umożliwia skonsystentowanie działań w organizacji, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie.