Utrzymanie ruchu/CMMS

Rejestracja zgłoszeń

Zgłoszenia z hali, przez pracowników i współpracowników, najemców i użytkowników. Zgłoszenia z systemów monitorowania i nadzoru.

Prace okresowe

Harmonogramowanie i realizacja prac planowych wynikających z harmonogramu lub na bazie danych licznikowych czy np.roboczogodzin

Zlecenia pracy

Rozliczanie prac własnych i zleconych. Kontrola terminów, kosztów, zużytych materiałów i części a także robocizny. Powiązanie z rozliczeniami usług czy zamówieniami zewnętrznymi.

Ewidencja urządzeń

Rozsądnie przeprowadzona paszportyzacja ułatwia kontrolowanie kluczowych czy krytycznych urządzeń, systemów, linii produkcyjnych. Kontrola na poziomie finansowym, rzeczowym i legalizacyjnym.

Inspekcje

Elastyczny moduł inspekcji pozwala na budowanie rozbudowanych list kontrolnych. Rozliczanie inspekcji na bazie check-list jest proste i wygodne.

Monitorowanie

Monitorowanie zadań, zleceń i realizacji produkcji. Kontrola terminów wykonania. Audytowanie czynności. Śledzenie procesów.

Podejście procesowe

Wdrażanie nowych procesów głównych i pomocniczych. Monitorowanie i usprawnianie istniejących procesów.

Maszyny pod kontrolą

Kontrola procesów utrzymania ruchu, czynności konserwacyjnych. Harmonogramowanie przestojów i kontrola rzeczowa oraz finansowa prac.

Historia prac i czynności

Dane o realizacji prac zostają w systemie pozwalając na łatwe przeglądanie i wszechstronne analizy.

Planowe VS rzeczywiste

Pełen podgląd kosztów planowych. Analiza kosztów rzeczywistych. Robocizna, usługi, materiały i części zamienne, narzędzia.