Zarządzanie produkcją

Harmonogramowanie zleceń

Ręczne, automatyczne lub pół-automatyczne planowanie prac, zleceń uwzględniając takie kryteria jak dostępność maszyn, ludzi, narzędzi i materiałów.

Prosta obsługa

Intuicyjne ekrany dla kadry menedżerskiej, szefa produkcji oraz pracowników. Powiadomienia mailowe. Uproszczony i przejrzysty interfejs dla pracowników produkcji.

Przeglądarka i PC

Interfejs zarówno dla przeglądarki internetowej, praca na urządzeniach mobilnych. Rozbudowana funkcjonalnie wersja dla "okienkowa" dla systemu Windows.

Sprzęg z maszynami

Interfejsy do współpracy z wagami elektronicznymi, czytnikami, drukarkami, kodami kreskowymi czy systemami SCADA.

Kluczowe procesy

Zarządzanie recepturami. Kontrola obsługi, nastawów, przeglądów i przestojów maszyn. Harmonogramowanie prac.

Monitorowanie

Monitorowanie zadań, zleceń i realizacji produkcji. Kontrola terminów wykonania. Audytowanie czynności. Śledzenie procesów.

Chcesz zobaczyć więcej?

Podejście procesowe

Wdrażanie nowych procesów głównych i pomocniczych. Monitorowanie i usprawnianie istniejących procesów.

Dostępność pracowników

Urlopy pracowników bez zaskoczeń dzięki wnioskom urlopowym i harmonogramie urlopów. Zarządzanie certyfikatami i umiejętnościami.

Maszyny pod kontrolą

Kontrola procesów utrzymania ruchu, czynności konserwacyjnych. Harmonogramowanie przestojów i kontrola rzeczowa oraz finansowa prac.

Bezpieczeństwo danych

Ścisła kontrola uprawnień do poszczególnych funkcji. Walidacja wprowadzanych danych. Przeglądy audytowe systemu.